Category Archives: Choroby roślin zbożowych

Plamistość siatkowa jęczmienia

Jest to choroba grzybowa, której pierwsze objawy, na ogół trudniejsze do dostrzeżenia przez przeciętnego obserwatora, występują już na wschodach jęczmienia w postaci drobnych plamek na młodych listkach. Powtórne, znacznie większe nasilenie choroby przypada na pierwszą połowę czerwca. Typowe w tym okresie żółte lub żółtobrunatne plamki z delikatną siateczką ciemniejszych kresek występują na górnej części blaszki liściowej. Na liściach starszych plamy zlewają się i powiększają wzdłuż liścia. Połączone plamy tworzą dość długie, o nieregularnych brzegach smugi wzdłuż liści (w odróżnieniu od pasiastości jęczmienia nie przechodzące na pochwy liściowe). Siateczkowaty rysunek ulega zatarciu. Porażone liście stopniowo żółkną, zwłaszcza wzdłuż plam, jednak nie ulegają całkowitemu zniszczeniu. Kłos zwykle rozwija się normalnie, tylko ziarniaki porażonych roślin mają ciemniej zabarwione wierzchołki. Mimo dość powszechnego występowania plamistość siatkowa jęczmienia jest mniej groźna od pasiastości liści.
Zapobieganie i zwalczanie Jak pasiastości liści jęczmienia.

Pasiastość liści jęczmienia

Jest to choroba grzybowa występująca powszechnie na jęczmieniu ozimym i jarym we wszystkich rejonach ich uprawy. W ostatnich latach jej znaczenie gospodarcze stale wzrasta. Objawy porażenia występują na pojedynczych roślinach (nie płacami), najczęściej tuż przed kłoszeniem lub w czasie kłoszenia się roślin, najpierw na jęczmieniu ozimym, a nieco później na jarym. Początkowo u młodych roślin żółkną liście wzdłuż nerwów. Na liściach starszych roślin pojawiają się jasnożółte, następnie brunatniejące, podłużne smugi, często przechodzące na pochwy liściowe. Wreszcie smugi przybierają barwę szarawą, a liście rozrywają się na wąskie pasma i zasychają. Porażone rośliny często nie kłoszą się i mogą przedwcześnie zamierać. Jeżeli rośliny wydadzą kłosy, to ziarniaki w nich są zbrunatniałe i pomarszczone. Przy gwałtownym przebiegu choroby na początku rozwoju roślin giną one lub są skarłowaciałe i „rozetkówate”. 
Zapobieganie i zwalczanie
Najskuteczniejsze jest zaprawianie nasion jednym z następujących preparatów: Baytan (200 g/100 kg ziarna), Zaprawa Oxafun T (200 g/100 kg) lub Dithane M-45 (300 g/100 kg). Zasady i terminy zaprawiania jak przy zaprawianiu jęczmienia przeciwko głowni zwartej.

Sporysz zbóż i traw

Jest to choroba grzybowa występująca na życie, rzadziej na jęczmieniu i pszenicy. Może również porażać niektóre gatunki traw. Pierwszym objawem porażenia żyta są krople słodkiej cieczy, tzw.
rosy miodowej występującej na kwitnących, kłosach. W okresie dojrzewania zboża w niektórych kłosach zamiast ziarniaków znajdują się fioletowo-szare, nieco wygięte rożki. Są to przetrwalniki grzyba. W jednym kłosie może być od jednego do kilku przetrwalników. W czasie żniw wypadają one najczęściej na ziemię, gdzie zimują. W latach i rejonach o większej ilości opadów, np. w północno-zachodniej Polsce i na Pogórzu, nasilenie choroby jest większe. Dla uzyskania przetrwalników w celach farmaceutycznych zakłada się specjalne, odizolowane plantacje żyta, które zakaża się sztucznie. Zanieczyszczenie przetrwalnikami ziarna przeznaczonego na konsumpcję lub paszę może spowodować groźne zatrucia ludzi i zwierząt.
Zapobieganie i zwalczanie
W celu zniszczenia przetrwalników należy wykonać podorywkę oraz głęboką orkę jesienną. Materiał siewny powinien być dokładnie oczyszczony.

Septorioza plew pszenicy

Ta grzybowa choroba poraża głównie pszenicę. W okresie kwitnienia pszenicy na brzegach plew pojawiają się fioletowe lub brązowe plamki. W miarę rozwoju choroby plamy powiększają się, brzegi i końce plew stopniowo zasychają. Przy silnym porażeniu brunatnieją niemal całe kłosy. Na liściach występują początkowo małe, ciemne plamki, stopniowo powiększające się. Najwięcej plam znajduje się wzdłuż nerwów liściowych. Później plamy jaśnieją, zwłaszcza w środku, a tkanka wokół nich żółknie. Silnie porażone liście więdną i zasychają. Podobne objawy mogą występować na pochwach liściowych i kolankach źdźbeł, które łatwo się łamią. Grzyb zimuje na resztkach pożniwnych oraz w porażonym ziarnie.
Zapobieganie i zwalczanie
Nie należy używać do siewu nasion z plantacji, na których wystąpiła septorioza. Dobre wyniki daje zaprawianie materiału siewnego preparatem Baytan (200 g/100 kg nasion) lub Zaprawą Oxafun T (250 g/100 kg). Plantacje nasienne i hodowlane pszenicy zaleca się opryskiwać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów porażenia jednym z następujących preparatów: Bayleton 25 WP (0,5 kg/ha), Benlate (0,25—0,5 kg/ha), Penncozeb 80 WP (2 kg/ha), Mankarb (3 kg/ha), Tilt 250 EC (0,5 1/ha) lub Dithane M-45 (1,8 kg/ /ha). Zaprawianie nie chroni całkowicie przed wystąpieniem choroby w okresie dojrzewania.

Zgorzel podstawy źdźbła czyli podsuszka

Chorobę powoduje grzyb, który poraża najczęściej pszenicę, rzadziej inne zboża. Pierwszym, dostrzegalnym z daleka, objawem choroby jest występowanie pożółkłych lub bielejących roślin wśród zielonego jeszcze łanu zboża. Rośliny te mają kłosy bez ziarniaków lub z drobnymi, „chudymi” ziarniakami. U nasady źdźbeł i na korzeniach porażonych roślin widoczna jest kłaczkowata, brunatno- czarna opilśń. Korzenie są sczerniałe, a ich zewnętrzne tkanki obumierają i łuszczą się. Porażone rośliny można łatwo wyciągnąć z ziemi, ponieważ ich system korzeniowy został zniszczony przez grzyb. Na krótko przed żniwami lub w czasie żniw, zwłaszcza podczas pogody deszczowej, porażone rośliny ciemnieją, ponieważ wskutek osłabienia opanowane zostają przez inne choroby, np. przez czerń zbożową. Zgorzel podstawy źdźbła występuje w większym na-
A Poradnik ochrony roślin
sileniu na glebach słabszych i zasadowych. Choroba znacznie obniża plon i pogarsza jego jakość.
Zapobieganie i zwalczanie
Na polach, na których wystąpiła w silniejszym stopniu zgorzel podstawy źdźbła, nie należy uprawiać zbóż i traw przez 2—3 lata. Jako przedplon dla zbóż najodpowiedniejsze są rzepak, rośliny okopowe oraz motylkowe (z wyjątkiem wsiewanych w zboża). Po zbiorze zbóż należy natychmiast przeprowadzić podorywkę, a jesienią głęboką orkę, aby częściowo zniszczyć grzybnię zimującą w glebie i na resztkach pożniwnych. Utrzymywać glebę w kulturze i stosować obornik zapewniający dobrą strukturę. Unikać silnego wapnowania pól przeznaczonych pod zboża, a na glebach zasadowych stosować nawozy fizjologicznie kwaśne. Nawożenie superfosfatem sprzyja regeneracji korzeni.

Pleśń śniegowa zbóż

Objawy pleśni śniegowej, powodowanej przez grzyb, występują na zbożach ozimych, głównie życie i pszenicy, bezpośrednio po stajaniu śniegu. Osłabione kiełki roślin podczas przebijania się przez glebę skręcają się i zniekształcają. Pierwszym objawem porażenia wschodów jest zbrunatnienie i zamieranie pochew liściowych. Na plantacjach występują większe lub mniejsze place z obumierającymi roślinami, pokrytymi białym lub różowym nalotem pleśni. W niektórych latach i rejonach kraju szkody mogą być bardzo duże. Szczególnie w województwach północno-wschodnich, na Podkarpaciu i Pogórzu pokrywa śnieżna, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, zalega dłużej niż 100 dni, co osłabia oziminy, które stają się podatne na zakażenie. Silnemu rozwojowi choroby sprzyja chłodna i wilgotna pogoda, a zwłaszcza przedłużający się okres tajania śniegów. W takich warunkach choroba może opanować tak dużą powierzchnię plantacji, że zachodzi konieczność jej zaorania i ponownego obsiewu.
Zapobieganie i zwalczanie
Materiał siewny należy dokładnie oczyścić i zaprawić nasiona, stosując Baytan Universal 19,5 DS(WS) (200 g/100 kg nasion), Penncozeb 80 WP (200 g/100 kg) lub Dithane M-45 (200 g/100 kg).

Głownia zwarta owsa

Występuje u nas znacznie rzadziej niż głownia pyłkowa owsa i ma niewielkie znaczenie gospodarcze. Objawy chorobowe są następujące: poszczególne kłoski wiechy zawierają zamiast ziarniaków zbitą, dość twardą, brunatnoszarą masę zarodników, osłoniętą cienką, białawą błonką. Bardzo często porażone wiechy wyglądają normalnie i dopiero podczas dojrzewania owsa, a głównie zbioru i młocki, można zaobserwować wysypywanie się ciemnych zarodników spomiędzy plew.

Głownia pyłkowa owsa

Pierwsze objawy porażenia przez tę chorobę grzybową można zaobserwować już przed ukazaniem się wiech. Pochwy liściowe i wierzchołki liści brunatnieją. W ukazujących się wiechach widoczne są kioski całkowicie zniszczone i zmienione w masę ciemnych, pylistych zarodników. Wiechy mają barwę brunatnoszarą, są skupione i wyprostowane. Niekiedy tylko dolne kłoski są porażone, a górne pozostają zdrowe. Głownia pyłkowa występuje we wszystkich rejonach uprawy owsa. Jest to bardzo groźna choroba, jednak jej szkodliwość jest obecnie na ogół niewielka dzięki coraz powszechniejszemu zaprawianiu materiałów siewnych. Chłodna wiosna i zbyt głęboki siew sprzyjają rozwojowi choroby.
Zapobieganie i zwalczanie
Polega ono przede wszystkim na chemicznym zaprawianiu ziarna: Dithane M-45 (300 g/100 kg ziarna), Zaprawą Oxafun T (300 g/100 kg), Baytan (200 g/100 kg), Alentisanem 30 (150 ml/100 kg + + 1 1 wody) lub Zaprawą Funaben T (300 g/100 kg + 0,9—1,2 1 l wody). Zasady i terminy zaprawiania są identyczne jak przy zaprawianiu ziarna jęczmienia.

Głownia pyłkowa pszenicy

liściowych porażonych roślin wyrastają kłosy obficie pokryte czarnobrunatnymi, pylącymi zarodnikami. Po rozsianiu się zarodników pozostaje ze zniszczonego kłosa jedynie osad- ka. W okresie kwitnienia pszenicy roznoszone przez wiatr zarodniki dostają się na słupki i zakażają rozwijające się z nich ziarniaki. W ziarniakach tych, które wykształcają się normalnie i nie różnią się od zdrowych, znajduje się grzybnia w stanie spoczynku. Dopiero w momencie ich kiełkowania przerasta ona całą roślinę i w fazie kłoszenia powoduje objawy chorobowe. Obniżka plonu powodowana przez głownię pyłkową pszenicy waha się od 1 do 2%, jednak w niektórych łatach może być znacznie większa. Pszenice jare oraz odmiany kwitnące później i dłużej są bardziej podatne na porażenie.
Zapobieganie i zwalczanie
Znajdującą się w ziarnie grzybnię niszczy się za pomocą zaprawiania termicznego (moczenie ziarna w wodzie o temperaturze 46°C przez 2,5 godziny i powolne jego dosuszenie) lub chemicznego. Do chemicznego zaprawiania nasion zalecane są: Baytan (200 g/100 kg nasion), Vitavax (200 g/100 kg), Zaprawa Oxafun T (250 g/100 kg) lub Alentisan 30 (100 ml/100 kg + 2 1 wody).

Śnieć cuchnąca pszenicy

Do niedawna była to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych pszenicy. Z silnie porażonych plantacji uzyskiwano plon niższy o 40—60%. Dzięki powszechnemu stosowaniu zapraw nasiennych jej szkodliwość jest obecnie niewielka, niemniej jednak jest to nadal bardzo groźna choroba pszenicy, spotykana czasem w dość dużym nasileniu w gospodarstwach o niskim poziomie agrotechniki, nie stosujących zaprawiania nasion. Porażone rośliny odznaczają się już przed fazą kłoszenia zielono sinym zabarwieniem, ciemniejszym niż u roślin zdrowych. W fazie kłoszenia kłoski roślin chorych odstają od osadki, mają rozwarte plewy i plewki. Podczas dojrzewania porażone kłosy nie pochylają się, lecz sterczą pionowo, a wszystkie ich ziarniaki są martwe, brunatne, pękate i wypełnione brunatną masą zarodników, początkowo mazistą, później pylistą, o charakterystycznym zapachu przypominającym zapach śledzia. Porażone rośliny mają przeważnie źdźbła krótsze od zdrowych i pozostają dłużej zielone. W porażonym ziarnie pozostaje nie zniszczona tylko okrywa owocowo nasienna, która jest bardzo krucha i łatwo pęka podczas młocki. Wówczas uwolnione zarodniki osiadają na zdrowym ziarnie.
Zapobieganie i zwalczanie
Najbardziej skuteczne jest chemiczne zaprawianie nasion. W tym celu używa się Zaprawy Oxafun T (200 g/100 kg nasion), Zaprawy nasiennej T (300 g/100 kg), Zaprawy nasiennej T zawiesinowej (200 g/100 kg + 0,8 1 wody), Alentisanu 30 (100 ml/100 kg + 2 1 wody), Baytan (200 g/100 kg) lub Zaprawy Funaben T (200 g/100 kg). Zasady i terminy chemicznego zaprawiania są identyczne jak przy zaprawianiu jęczmienia.