Category Archives: Choroby i szkodniki roślin okopowych

Parch zwykły ziemniaka

Jest to choroba występująca dość powszechnie, szczególnie na glebach zasadowych i piaszczystych oraz w latach suchych. Objawy porażenia są następujące: na skórce dojrzewających bulw pojawiają się nieregularne, różnej wielkości, brunatne strupy. Tkanka w miejscu porażonym wykrusza się częściowo. Strupy mogą być płaskie, wgłębione lub wypukłe. W przypadku silnego porażenia cala powierzchnia bulwy może być pokryta strupami. Bakterie znajdujące się w glebie zakażają bulwy przez przetchlinki, szparki, różnego rodzaju ranki, ale także przez nie uszkodzoną skórkę. Najbardziej podatne na zakażenie są młode bulwy.Uprawiane u nas odmiany ziemniaka różnią się podatnością na tę chorobę. Do najbardziej odpornych należą między innymi: Baca, Osa, Krokus, Prosną, Sokół, Narcyz, Ryś, Azalia, Janka, Bolko, Krab, Fionia, Narew, Pola.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy uprawiać odmiany mniej podatne na parch zwykły, zwłaszcza na glebach zasadowych,używać zdrowych sadzeniaków, stosować pod ziemniaki nawozy fizjologicznie kwaśne (np. siarczan amonu) i nawozy zielone, które częściowo ograniczają rozwój choroby.

Parch prószysty ziemniaka

Ta choroba grzybowa występuje w Polsce sporadycznie i w słabym nasileniu, częściej w ogródkach przydomowych wskutek corocznej uprawy ziemniaków, zwłaszcza na glebach ciężkich i wilgotnych. Objawy chorobowe występują przede wszystkim na bulwach, rzadziej na stolonach lub korzeniach. Początkowo są to jasno- brunatne, okrągławe, małe plamki. W ciągu lata w miejscach tych tworzą się na młodych bulwach małe, wzniesione pęcherzyki. W miarę rozwoju choroby skórka na pęcherzykowatych wzniesieniach rozrywa się i wysypuje się ciemnobrunatny pył — skupienia zarodników. Powstają ranki otoczone postrzępioną skórką. W razie silnego porażenia ranki zlewają się razem, obejmując niekiedy znaczną część powierzchni bulw. Często na powierzchni bulwy widoczne są większe skupienia nieco wzniesionych, pylących brodawek. Tego rodzaju objawy stwierdza się zazwyczaj dopiero podczas zbioru ziemniaków. Porażone parchem prószystym bulwy ziemniaka łatwo gniją w wilgotnej przechowalni. Objawy na stolonach i korzeniach są podobne jak na bulwach.
Zapobieganie i zwalczanie
Na polach, na których stwierdzono występowanie parcha prószystego, nie należy uprawiać ziemniaków przez co najmniej 4 lata. Bulwy pochodzące z zarażonych pól nie nadają się na sadzeniaki. Porażonych bulw nie wolno skarmiać na surowo, ponieważ zarodniki grzyba nie tracą żywotności po przejściu przez przewód pokarmowy zwierząt i dostają się razem z obornikiem na pole. Sadzeniaki (w stadium śpiących oczek) można odkażać mocząc je przed sadzeniem w 2-procentowym roztworze wodnym formaliny (dawka 2 1 Formaliny technicznej 40 + 98 1 wody). Czas moczenia zależy od temperatury roztworu: w roztworze formaliny o temperaturze 25°C — 3 godziny, o temperaturze 45—50°C — 5 minut.

Rizoktonioza ziemniaka

Jest to powszechnie występująca i groźna choroba grzybowa ziemniaka. Niekiedy znacznie obniża plon bulw, zwłaszcza odmian późniejszych i wrażliwych na porażenie. Choroba występuje w trzech formach: ospowatości bulw, gnicia kiełków i próchnienia łodygi, któremu towarzyszy przeważnie biała opilśń. Ospowatość bulw polega na występowaniu na ich skórce brunatnoczarnych sklerocjów grzyba, podobnych do grudek ziemi. Na wiosnę pojawiają się nakiełkach nieco wgłębione, brunatne plamy zgorzelowe różnej wielkości. Kiełki często zamierają i giną, wschody są przerzedzone i opóźnione. Rozmaite czynniki opóźniające kiełkowanie ziemniaków, np. niska temperatura, nadmierna wilgotność i zaskorupienie gleby, zbyt wczesne i za głębokie posadzenie bulw, sprzyjają gniciu kiełków. Próchnienie podstawy łodygi obserwuje się w miesiącach letnich. U nasady łodygi pojawiają się brunatne plamy, a tkanki ulegają suchej zgniliźnie. Liście porażonych roślin żółkną i zwijają się. Silne porażenie powoduje przedwczesne zamieranie roślin. W warunkach wysokiej wilgotności (np. podczas przewlekłych opadów) u nasady porażonych łodyg, tuż nad ziemią, wykształca się gęsta, brudnobiała opilśń (tzw. biały kołnierzyk).
Z uprawianych u nas odmian ziemniaka stosunkowo najmniej wrażliwe na rizoktoniozę są: Baca, Bolko, Krab, Nysa, Sokół, Lenino, Krokus, Sowa, Irys, Azalia.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy sadzić zdrowe sadzeniaki, nie za wcześnie (zwłaszcza odmian wczesnych) i nie za głęboko w dobrze przygotowaną glebę. Stosować dość wysokie nawożenie potasem, który wpływa korzystnie na zdrowotność kiełków. Na plantacjach nasiennych należy przeprowadzić zbiór wcześniej, zaraz po dojrzeniu bulw. Do zaprawiania bulw na wiosnę, bezpośrednio przed sadzeniem, zalecane są następujące preparaty: Dithane M-45 (200 g/100 kg bulw), Zaprawa nasienna T (250 g/100 kg bulw) lub Penncozeb 80 WP (200 g/100 kg bulw) względnie Vitavax (250 g/100 kg bulw). Zalecany jest również preparat Tecto 450 FW (w dawce 220—270 ml/2 1 wody na 1 tonę ziemniaków) do wiosennego spryskiwania bulw za pomocą odpowiednio przystosowanego przenośnika taśmowego. Zaprawiać należy ziemniaki przeznaczone do reprodukcji (na sadzeniaki).

Rak ziemniaka

Jest to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych ziemniaka. W razie silnego porażenia wszystkie bulwy odmian wrażliwych mogą ulec całkowitemu zniszczeniu. Na bulwach w okresie wykształcania się i wzrostu, a także na stolonach (nigdy na korzeniach) tworzą się nieregularne, kalafiorowate narośle barwy żółta-wobiaławej. Stopniowo narośle powiększają się i przybierają barwę brunatną lub ciemnobrunatną. Narośle mogą być niekiedy bardzo duże i występować na stolonach w tych miejscach, w których miały wykształcić się bulwy. W wilgotnej glebie narośle gniją i rozpadają się. Znajdujące się wewnątrz zarodniki przetrwalnikowe grzyba mogą przetrwać w glebie kilkanaście lat nie tracąc żywotności i zdolności zakażenia. Choroba rozprzestrzeniana jest głównie za pośrednictwem porażonych bulw, ziemi zawierającej przetrwalniki oraz obornika lub kompostu zawierającego resztki rakowatych bulw. Obfite nawożenie organiczne, duża wilgotność gleby oraz stała uprawa odmian wrażliwych na raka na tych samych polach sprzyjają rozwojowi choroby.
Zapobieganie i zwalczanie
Rak ziemniaka jest chorobą kwarantannową, toteż jego zwalczanie odbywa się pod kontrolą państwową, co reguluje specjalna ustawa. Zgodnie z tą ustawą każdy przypadek znalezienia ziemniaków 
porażonych przez raka powinien być zgłoszony rejonowym oddziałom wojewódzkich stacji kwarantanny i ochrony roślin. Przepisy o zwalczaniu tej choroby nie pozwalają na wywożenie i wynoszenie ziemniaków oraz innych roślin korzeniowych z gospodarstw, w których ona wystąpiła. Ziemniaków pochodzących z zarażonego pola nie wolno używać do sadzenia, lecz jedynie na paszę (po uprzednim ugotowaniu) lub na przerób w gorzelni. Wszystkie resztki rakowatych bulw, jak również woda po płukaniu bulw i łęty z zarażonych pól należy dokładnie zebrać i zakopać na głębokość co najmniej 50 cm w miejscu nie użytkowanym rolniczo (łęty najlepiej spalić po zbiorach). Należy szczególnie pilnować, aby nie przenieść grzyba na inne pola wraz z ziemią przylegającą do narzędzi, maszyn, nóg zwierząt i ludzi pracujących na zarażonych polach. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania raka jest uprawa wyłącznie odmian od- 
pornych, co znalazło u nas powszechne zastosowanie. Przeważająca większość uprawianych w kraju odmian jest rakoodporna, a tylko nieliczne (np. Bintje), uprawiane na małą skalę, są wrażliwe.

Zaraza ziemniaka

Ze względu na wielkość powodowanych w niektórych latach szkód ta grzybowa choroba ziemniaka należy do groźniejszych. Niszcząc przedwcześnie liście obniża plon bulw, a zakażając bulwy zarówno w okresie wegetacji, jak i zbioru przyczynia się często do ich masowego gnicia podczas przechowywania. Pierwsze objawy prażnia występują zawsze na dolnych liściach w postaci nieregularnych, żółtobrunatnych plam na wierzchołku i brzegach liści. Plamy stopniowo powiększają się i w sprzyjających warunkach wilgotności pokrywają całe blaszki liściowe. Podczas wilgotnej pogody na dolnej stronie porażonych liści, na brzegach plam, pojawia się biały, delikatny nalot — zarodnikowanie grzyba. W okresach deszczowych choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko i w ciągu kilku dni może opanować całą plantację, która ma wygląd spalonej. Podczas słonecznej i suchej pogody rozwój choroby ulega zahamowaniu. Najintensywniejszy rozwój zarazy obserwuje się w naszych warunkach zwykle w drugiej połowie lata. Zarodniki grzyba spłukiwane z liści przez deszcz dostają się do gleby, gdzie zakażają bulwy. Przykrywanie wykopanych bulw porażonymi łętami jest również przyczyną zakażenia. Na bulwach powstają nieco wgłębione, szarosine plamy różnej wielkości. Miąższ bulw w miejscu plam brunatnieje. Bulwy takie są w czasie przechowywania porażane przez bakterie i grzyby, które powodują gnicie.