Category Archives: Bez kategorii

Antraknoza lnu

Ta choroba grzybowa poraża len we wszystkich fazach rozwoju. Stosunkowo najszkodliwsze jest porażenie wschodów, które może spowodować ubytek 30®/o roślin. Duże straty pociąga za sobą porażenie pędów, obniżające wartość techniczną włókna i zmniejszające plon nasion. Objawy chorobowe są następujące. Na liścieniach się występują okrągłe, wyraźnie zarysowane plamy najpierw jasnoszare, następnie przybierające barwę żółtą, pomarańczowoceglastą, jasnobrunatną, a w końcu ciemnobrunatną lub prawie czarną. Plamy rozszerzają się i zlewają, obejmując całe liścienie, które brunatnieją i zamierają. Na części podliścieniowej i szyjce korzeniowej siewek występują różowe, ceglasto pomarańczowe lub szarawe smugi przekształcające się w ranki. Część podliścieniowa przewęża się, wskutek czego siewki przewracają się i zamierają. W zasiewach lnu powstają puste place. Również korzonki porażonych siewek brunatnieją i zamierają. Na liściach starszych roślin występują podobne objawy jak na liścieniach. Na łodygach lnu występują natomiast ciemnobrunatne plamy, często otoczone fioletową obwódką. Podobne plamy mogą wystąpić na działkach kielicha i na torebkach nasiennych. Nasiona lnu są w różnym stopniu porażone przez chorobę. Silnie porażone nasiona ciemnieją, są spłaszczone i chropowate, niekiedy pokryte ceglastymi plamkami.
Należy wysiewać nasiona kwalifikowane i zaprawione bezpośrednio przed siewem Zaprawą nasienną T (3 g/kg nasion), zwilżając je przedtem olejem parafinowym (15 ml/kg nasion) lub przegotował ną wodą (10—15 ml/kg). Do zaprawiania można stosować również: Zaprawę nasienną T zawiesinową N(2 g/kg), Zaprawę Oxafun T (3 g/ /kg). Zaprawę nasienną T zawiesinową stosuje się na sucho. Na tym samym polu nie zaleca się uprawiać lnu częściej niż co 7 lat. Po zbiorze należy usunąć z pola resztki roślin.

Słodyszek rzepakowy

Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodników rzepaku występujący na obszarze całej Polski. Chrząszcz ma barwę ciemnoniebieską, prawie czarną, długość 2—2,5 mm. Charakterystyczne są krótkie, o kulistym zakończeniu czułki, po których można łatwo rozpoznać słodyszka. Larwy są białe i mają na grzbiecie podwójny szereg ciemnych plamek. Największe szkody wyrządzają chrząszcze, które pojawiają się na rzepakach wiosną, gdy rośliny tworzą kwiatostany. Chrząszcze nadgryzają pąki u nasady, powodując ich usychanie i opadanie. Siady żerowania słodyszka są najlepiej widoczne w okresie kwitnienia w postaci sterczących szypułek, z których opadły pąki. Później chrząszcze żerują także w rozwiniętych kwiatach zjadając pyłek. W razie silnego opanowania roślin przez chrząszcze większość wczesnych pąków ulega zniszczeniu i rzepak słabo kwitnie. Przy słabszym nasileniu zniszczone zostają tylko najwcześniejsze pąki.
Zimują chrząszcze w ściółce na miedzach, rowach i skrajach lasu. Wiosną, przy temperaturze około 10°C, chrząszcze wychodzą z zimowisk i obsiadają kwiaty żółtej barwy (jaskra, mniszka itp.). Gdy temperatura nieco podniesie się (średnia dzienna około 15°C), chrząszcze przelatują na rzepaki, gdzie po krótkim żerowaniu składają jaja do pąków kwiatowych. Po paru dniach wylęgają się larwy, które żywią się pyłkiem i nektarem kwiatów, nie wyrządzając większych szkód. Dorosłe larwy opuszczają kwiaty i kryją się w glebie, gdzie się przepoczwarczają. Po 8—14 dniach wylatują młode chrząszcze, które żerują na jarych roślinach oleistych i chwastach. W sierpniu chrząszcze schodzą do kryjówek zimowych. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie.
Zapobieganie i zwalczanie
Pierwsze opryskiwanie lub opylanie należy przeprowadzić w momencie, gdy na początku zawiązywania pąków kwiatowych znajdują się średnio 3 chrząszcze słodyszka na jednej roślinie, lub w czasie pierwszego nalotu chrząszczy, gdy ich liczba na jednej roślinie w pasie brzeżnym pola przekroczy 6. Do opryskiwania stosuje się: Deciś 2,5 EC (0,25 1/ha), Cymbusz 25 EC (0,1 1/ha), Me- tofos płynny 30 (3—4 1/ha), Ripcord 10 EC (0,25 1/ha), Sumicidin 20 EC (0,4 1/ha), Torak 48 EC (0,6 1/ha), Zolone 35 EC (2 1/ha), Zolone 30 WP (2 kg/ha), Enolofos (1 1/ha), Ipofos 50 (0,5 1/ha), Sherpa 25 EC (0,1 1/ha), Propotox M płynny (3 1/ha), Cidial 50 L (1,2 1/ha); do opylania: Gamakarbatox pylisty (20 kg/ha), Melipax pylisty (20 kg/ha) lub Gamametox pylisty (25—30 kg/ha).
Jeżeli zabieg wykonany jest na krótko przed kwitnieniem rzepaku, to należy stosować preparaty mniej szkodliwe dla pszczół —• Melipax lub Thiodan i tylko poza godzinami lotu pszczół. Stosowanie innych preparatów zakończyć należy na tydzień przed kwitnieniem roślin.

Smietka ćwiklanka

Jest to mucha barwy popielatoczarnej, długości 5—8 mm, podobna do muchy domowej. Larwy, długości do 7,5 mm, są białe lub żółtawe, beznogie, z przednią częścią ciała nieco cieńszą. Zimują larwy w bobówkach w glebie na głębokości do 5 cm. Wiosną przepoczwarczają się, a w końcu maja lub w czerwcu wylatują muchy. Samice składają jaja na dolnej stronie liści buraków, szpinaku i komosy.
Jaja mają barwę białą i kształt maleńkich kreseczek, długości około 0,8 mm. Larwy zaraz po wylęgnięciu dostają się do wnętrza liścia, gdzie wygryzają miękisz tworząc korytarze zwane minami. Z czasem miejsca żerowania wyglądają jak brudnobiałe place, a liście brunatnieją i zasychają. W ciągu roku śmietka ćwiklanka daje 2, a nierzadko 3 pokolenia. Larwy drugiego pokolenia w sierpniu— wrześniu. Najgroźniejszy jest żer larw pierwszego pokolenia (maj, czerwiec) na młodych burakach. Szczególnie niebezpieczne jest dla nich masowe występowanie śmietki w okresie suszy. Uszkodzone rośliny szybko giną.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy przede wszystkim stosować właściwą agrotechnikę. Dużą rolę odgrywa wczesny siew buraków. Dla wzmocnienia uszkodzonych roślin należy nawozić je saletrą. Głęboka orka jesienna po zbiorze buraków wyrzuca na powierzchnię bobówki, wskutek czego wiele z nich ginie. Należy niszczyć chwasty i usuwać z plantacji rośliny wyrwane podczas przerywki, zakopywać je lub palić.

Ploniarka zbożówka

Ploniarka jest małą (około 2 mm), czarną muchówką. Szkody wyrządzają białe, pozbawione nóg larwy. Zimuje larwa ukryta wewnątrz roślin zbóż ozimych i traw, u podstawy źdźbła. Przepoczwarcza się w marcu lub kwietniu. W końcu kwietnia lub w maju wylatują owady dorosłe. Samice składają jaja pojedynczo na górnej stronie liści zbóż będących w fazie 2—3 listków lub na pędach bocznych starszych roślin. Larwy tego pokolenia wgryzają się pod pochwę liściową i żerują u podstawy liścia sercowego. Roślina wcześnie zaatakowana przez kilka larw usycha. Słabo uszkodzone rośliny dają pędy boczne i grubieją u podstawy cebułkowato. Larwy drugiego pokolenia występują w lecie i atakują kłoski zbóż, przede wszystkim owsa, żerując w wiechach i w niedojrzałym ziarnie. Roślina zaatakowana przez ploniarkę ma wzrost zahamowany, a ziarno jest niedorozwinięte („chude”). Muchówki trzeciego pokolenia składają jaja na młodych oziminach. Larwy żerują w pędach, podobnie jak larwy pokolenia wiosennego, i tam zimują.
Zapobieganie i zwalczanie
W rejonach licznego występowania ploniarki zbożówki należy siać żyto ozime między 15 a 25 września, pszenicę — między 20 a 30 września, zboża jare możliwie najwcześniej. Konieczna jest wczesna podorywka umożliwiająca kiełkowanie osypanych ziarn, co pozwala zniszczyć samosiewy z larwami za pomocą głębokiej orki przed-zimowej. Nawożenie pogłówne zbóż nawozami azotowymi zwiększa krzewienie i zmniejsza porażenie źdźbeł.
W latach masowego wystąpienia szkodnika można stosować środki chemiczne. Zabiegi wykonuje się podczas nalotu muchówek na najwcześniejsze zasiewy jesienne, a wiosną, gdy rośliny są we wczesnej fazie rozwoju. Do opryskiwania stosuje się Owadofos płynny 50 (1 1/ha) lub Metation E-50 (1 1/ha), do opylania — Owadofos pylisty 5 (20 kg/ha). Można także zaprawiać ziarno Zaprawą nasienną GT (250 g/100 kg ziarna).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jest to pospolita i powszechnie występująca choroba grzybowa, która ze zbóż najczęściej poraża pszenicę i jęczmień, a w mniejszym stopniu żyto i owies. Po wykłoszeniu się zbóż na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, a niekiedy i kłosach występuje szarobiały nalot, który później staje się wojłokowaty i brunatnoszary z licznymi czarnymi punktami. Choroba opanowuje najpierw liście dolne i stopniowo rozprzestrzenia się na górne. Blaszka liściowa w miejscach porażonych jest początkowo zielona, podczas gdy pozostała jej część szybko żółknie. Silnie porażone liście przedwcześnie zasychają, mogą też zamierać całe rośliny. Szkody są tym większe, im wcześniej nastąpi zakażenie. Ziarno porażonych roślin jest mniej wypełnione i gorszej jakości. Grzyb zimuje na oziminach i samosiewach.
Zapobieganie i zwalczanie
Występowanie choroby można ograniczyć przestrzegając zalecanej normy wysiewu, wykonując wcześniej podorywkę i nie uprawiając w bliskim sąsiedztwie zbóż jarych i ozimych. Plantacje pszenicy, jęczmienia i ewentualnie żyta można opryskiwać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów porażenia (pod koniec fazy krzewienia) jednym z następujących preparatów: Afugan 30 EC (1,5—2,0 1//ha), Calixin (0,75 1/ha), Benlate (250—500 g/ha), Bayłeton 25 WP (500 g/ha), Saprol (1—2,5 1/ha), Karathane FN-57 (0,45—0,9 kg/ha) / 
Nie należy opryskiwać roślin w czasie upału Siarkolem extra ze względu na niebezpieczeństwo ich poparzenia. W razie potrzeby opryskiwania powtórzyć po około 3 tygodniach. Zalecane są również preparaty: Mankarb (w dawce 3 kg/ha), Siarkol K (2,5—3 kg/ha) oraz Topsin M-ULV (1—2 1/ha). Topsinem należy opryskiwać w okresie od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło oraz powtórnie przed wykłoszeniem do początku kwitnienia, zaś Mankarbem i Siarkolem K — pod koniec krzewienia i na początku kłoszenia. Wymienione preparaty można stosować także za pomocą aparatury agrolotniczej. Do Siarkolu K należy dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett, Sandovit koncentrat lub Iorowit). Do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż zarejestrowano nowy preparat Tilt 250 EC, który stosuje się w dawce 0,5 1/ha.

Rdza koronowa owsa

Rdza koronowa owsa występuje u nas powszechnie i w latach epidemii może znacznie obniżać plony ziarna i słomy. Często obserwuje się silne porażenie owsa uprawianego w mieszankach poplonowych. Pierwsze objawy chorobowe widoczne są już niekiedy pod koniec maja, najczęściej jednak w czerwcu. Na liściach i pochwach liściowych owsa pojawiają się żółtopomarańczowe skupienia zarodników letnich. Pod koniec czerwca może ich być tak dużo, że cały łan przybiera zabarwienie pomarańczowe. W okresie dojrzewania owsa na górnej i dolnej stronie liści, najczęściej wokół żółtopomarańczowych skupień zarodników letnich, tworzą się czarne, błyszczące skupienia zarodników zimowych. Silnie porażone liście przedwcześnie zamierają, co obniża plon.
Drugim żywicielem rdzy koronowej owsa w naszych warunkach są najczęściej szakłak pospolity i kruszyna pospolita, występujące dość często w lasach i zadrzewieniach śródpolnych.
Zapobieganie i zwalczanie rdzy zbóż
Obecnie najczęściej stosuje się metody zapobiegawcze, to jest hodowlane i agrotechniczne, jak np. wprowadzanie do uprawy odmian zbóż mniej podatnych na porażenie, niszczenie drugich żywicieli rdzy (berberysu zwyczajnego, szakłaku pospolitego i kruszyny) w bezpośrednim sąsiedztwie zasiewów zbóż, stosowanie prawidłowego nawożenia (nadmiar nawozów azotowych zwiększa podatność zbóż na chorobę, natomiast nawozy fosforowe i potasowe zwiększają odporność roślin i przyspieszają ich dojrzewanie), stosowanie podorywek natychmiast po zbiorze zbóż i głębokiej orki przedziałowej, osuszanie terenów podmokłych sprzyjających rozwojowi rdzy.
Zwalczanie chemiczne rdzy brunatnej, rdzy żółtej i rdzy źdźbłowej na plantacjach pszenicy ozimej i jarej polega na opryskiwaniu roślin w czasie kłoszenia preparatem Bayleton 25 WP, w dawce 0,5 kg na 1 ha. W razie dużego nasilenia rdzy w danej okolicy zalecane są dwa zabiegi — pierwszy w okresie strzelania roślin w źdźbło, a drugi w czasie kłoszenia. Zasadnicze znaczenie ma zabieg wykonany w okresie kłoszenia roślin. Do zwalczania niektórych chorób grzybowych zbóż, w tym również rdzy na pszenicy, jęczmieniu i życie, zalecane są także preparaty: Corbel — w dawce 1 1 na 1 ha oraz Tilt 25 EC — w dawce 0,5 1 na 1 ha.